Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabory wniosków w Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027

Pierwszy nabór wniosków w Programie Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 rozpocznie się w maju i potrwa do końca lipca 2023 roku.  

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o środki unijne w następujących priorytetach:

 • Zdrowie, z budżetem wielkości 37,36 mln euro,
 • Środowisko (43,75 mln euro). 

Logotyp Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027

Wnioski można składać tylko w języku angielskim poprzez Centralny system teleinformatyczny 2021. Pracownicy Wspólnego Sekretariatu programu będą odpowiadać na pytania dotyczące zasad naboru po zatwierdzeniu pakietu aplikacyjnego przez Komitet Monitorujący. Zestaw dokumentów zostanie opublikowany na stronie programu, w zakładce PL-UA 2021-27.  

Aby pomóc wnioskodawcom, zorganizujemy dwa bezpłatne Fora Poszukiwania Partnerów. Pierwsze z nich, dla priorytetu Zdrowie, odbędzie się 19–21 kwietnia 2023 roku w Rzeszowie, zaś drugie dla priorytetu Środowisko 26–28 kwietnia 2023 roku w Lublinie. 

W maju, po ogłoszeniu naboru, zorganizujemy 10 szkoleń dla przyszłych wnioskodawców, po jednym dla każdego z sześciu obwodów w Ukrainie:

 • wołyńskiego,
 • lwowskiego,
 • zakarpackiego,
 • rówieńskiego,
 • tarnopolskiego
 • i iwanofrankiwskiego

oraz po jednym dla czterech województw w Polsce:

 • mazowieckiego,
 • podkarpackiego,
 • podlaskiego
 • i lubelskiego.

Szkolenia będą dostępne także online*. Informacje na temat miejsca i rejestracji opublikujemy na stronie programu. 

Drugi nabór wniosków dla osi priorytetowych:

 • Turystyka, z budżetem 35,87 mln euro,
 • Współpraca (budżet 5,11 mln euro przeznaczony na działania dla zwiększania sprawności administracji publicznej)

jest planowany w 2024 roku. 

*Plan organizacji wydarzeń oraz naborów wniosków może ulec zmianie z powodów od nas niezależnych.