Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prace nad programami Interreg 2021-2027

Będziemy kontynuować wszystkie dotychczasowe programy z udziałem Polski. Otrzymaliśmy na nie 567,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nie czekając na wejście w życie przepisów rozporządzeń unijnych, intensywnie pracujemy nad ich opracowaniem. Polska nadal będzie pełnić funkcję Instytucji Zarządzającej dla programów:

  • Południowy Bałtyk,
  • Polska-Słowacja,
  • Polska-Saksonia,
  • Polska-Białoruś-Ukraina,
  • Polska-Rosja.

Dla ww. programów powołaliśmy grupy robocze, w których zasiadają przedstawiciele państw uczestniczących w programach, w tym władz regionalnych i lokalnych, a także partnerów społeczno-gospodarczych. Prace w tych międzynarodowych gremiach koncentrują się na opracowaniu treści dokumentów programowych. Zawarte tam będą między innymi informacje, w jakie dziedziny będzie można inwestować w ramach programu, jaki będzie jego system instytucjonalny. Po zatwierdzeniu programów przez grupy robocze, a także przez rządy państw uczestniczących, przekażemy je do akceptacji Komisji Europejskiej. Więcej szczegółów o przygotowaniach nowej edycji Interreg znajdą Państwo na stronach poszczególnych programów.

Uczestniczymy także w pracach nad programami zarządzanymi przez naszych partnerów zagranicznych. Są to programy:

  • transgraniczne (Litwa-Polska, Meklemburgia/Brandenburgia-Polska, Brandenburgia-Polska, Czechy-Polska),
  • transnarodowe (Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego),
  • międzyregionalne (INTERACT, URBACT, ESPON i Interreg Europa).