Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa: wzajemna ocena (peer review) w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako pierwsza instytucja z Polski, skorzystał ze wzajemnej oceny (ang. peer review) – narzędzia oferowanego przez program Interreg Europa.

Wzajemna ocena to szansa na uzyskanie świeżego i bezstronnego spojrzenia z zewnątrz na instrumenty polityki (np. programy, strategie) dotyczące badań, innowacji, sektora MŚP, gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, gospodarowania zasobami. Praktycy z różnych państw analizują określony problem i pomagają w znalezieniu najlepszych rozwiązań. 

Dwudniowa wzajemna ocena dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (UMWMM) odbyła się online we wrześniu 2020 roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele instytucji z Włoch, Grecji i Słowenii. Spotkanie prowadzili eksperci tematyczni platformy learningowej Interreg Europa. Tematem oceny była gospodarka o obiegu zamkniętym.

Władze regionalne województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyły we wzajemnej ocenie z myślą o tworzeniu nowego programu regionalnego (RPO 2021+). Dotychczas gospodarka o obiegu zamkniętym nie była w wystarczającym stopniu odzwierciedlona w dokumentach strategicznych regionu, a sam Urząd nie posiadał w tym temacie zbyt dużego doświadczenia.  

Włoscy, greccy i słoweńscy uczestnicy oceny dzieli się rezultatami wdrożonych projektów, prezentowali wnioski, praktyki i doświadczenia związane m.in. z tworzeniem strategicznych ram we własnych regionach oraz omawiali przykłady konkretnych projektów wpisujących się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym.   

Jak podkreśla pani Dorota Kopeć – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWWM - zagraniczni partnerzy dostarczyli eksperckiej wiedzy oraz udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania Urzędu, a zaprezentowane przykłady będą stanowiły inspirację do tworzenia rozwiązań na lata 2021-2027, w nowym programie regionalnym dla województwa warmińsko-mazurskiego. 

W razie zainteresowania wzajemną oceną przeprowadzoną w UMWWM, można kontaktować się z panią Kingą Krupińską – Kierownikiem Biura Koordynacji w Departamencie Polityki Regionalnej (tel. 89 521 93 33, kinga.krupinska@warmia.mazury.pl).

W języku polskim informacji na temat ubiegania się o wzajemne oceny udziela Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa (osoba do kontaktu: Anna Stol, tel. 22 273 81 76, IE@mfipr.gov.pl).