Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne projekty wybrane do dofinansowania z programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020

24 lipca 2020 roku zakończyła się procedura obiegowa Wspólnego Komitetu Monitorującego programu Litwa-Polska dedykowana wyborowi pierwszych projektów złożonych w trakcie 5. naboru wniosków.

Do decyzji WKM przedstawiono 8 projektów, z czego 5 zostało zatwierdzonych do dofinansowania. Wybrane projekty będą realizowały działania w ramach następujących osi priorytetowych programu: 1 (Środowisko i efektywne zachowanie zasobów), 3 (Włączenie społeczne) i 4 (Potencjał instytucjonalny). Łączna wartość dofinansowania dla wybranych projektów wyniesie 3 mln euro.

Aż 4 z wybranych projektów będą wdrażały działania skierowane na reakcję na pandemię COVID-19: w odniesieniu do reagowania na bieżące potrzeby kryzysowe (m.in. zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, tworzenie centrów kryzysowych), jak i szkolenia mieszkańców pogranicza z zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

Kolejna grupa projektów zostanie poddana decyzji WKM w dniach 3-12 sierpnia 2020 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie programu.