Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja projektu RUINS 14-15 września 2020

Politechnika Lubelska zaprasza na międzynarodową konferencję online projektu RUINS współfinansowanego z programu Interreg Europa Środkowa.

Logotyp projektu RUINS

Tematem konferencji jest ochrona, użytkowanie i zarządzanie historycznymi ruinami. W Europie znajduje się co najmniej kilka tysięcy takich obiektów. Ich wartość jest bardzo wysoka, jednak ochrona ruin jest problematyczna ze względu na trwający proces niszczenia, a współczesne wykorzystanie ruin jest ograniczone. Zrujnowane historyczne budynki są często zaniedbane lub coraz bardziej przekształcane. Tracą swoje kluczowe cechy - autentyczność i integralność. Problem dotyczy całej Europy.

Historyczne ruiny w wielu krajach są zagrożone z dwóch powodów. Po pierwsze, wszystkie historyczne ruiny znajdują się w stanie ciągłej destrukcji (wynika to z ich formy - braku odpowiedniej ochrony przed warunkami atmosferycznymi). Dlatego ich techniczna ochrona - przy minimalnej ingerencji w formę i treść historyczną, jest trudnym i kosztownym procesem ciągłym. Taki proces jest trudny do zorganizowania, dlatego w przypadku wielu ruin proces niszczenia postępuje. Po drugie, często forma ruin nie jest uważana za właściwą formę utrzymania obiektu historycznego.

Coraz częściej właściciele, użytkownicy, opinia publiczna, dziennikarze, społeczności lokalne domagają się odbudowy ruin. Odbudowane ruiny zamieniają się w hotele, restauracje, muzea, biura itp. Taka rekonstrukcja nieodwracalnie niszczy autentyczne historyczne ruiny. Liczba takich projektów stale rośnie. O postępowaniu z zabytkowymi ruinami decydują przede wszystkim ich właściciele i zarządcy. Dlatego trzeba dostarczyć im kompleksowej informacji na temat znaczenia ruin, form ich ochrony, metod zarządzania i możliwości zagospodarowania. W tym celu w ramach projektu RUINS opracowane zostały podręczniki dobrych praktyk w zakresie zarządzania, wykorzystania i ochrony historycznych ruin oraz wytyczne do opracowania kompleksowych planów zarządzania, wykorzystania i ochrony tych obiektów. Materiały te w formie elektronicznej zostaną udostępnione uczestnikom konferencji RUINS II – protection, use, management. 

Program konferencji
Formularz rejestracyjny

plakat projektu RUINS