Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs dla obecnie realizowanych projektów w programie Interreg Południowy Bałtyk

2 listopada br. rozpoczął się mini-nabór wniosków w programie Interreg Południowy Bałtyk. Konkurs jest przeznaczony dla obecnie trwających projektów finansowanych w ramach programu. Nabór potrwa do 16 grudnia 2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty z następujących dziedzin:

  1. Wzmocnienie międzynarodowej aktywności i innowacyjnego potencjału niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku
  2. Wykorzystanie środowiskowego i kulturowego potencjału Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu
  3. Poprawa transgranicznej sieci połączeń na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu
  4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki
  5. Zwiększenie zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu

Mini-nabór zakłada przedłużenie okresu realizacji projektów wdrażanych obecnie w programie.

Wsparcie mogą otrzymać przedsięwzięcia, które wydłużą okres realizacji działań oraz poszerzą ich zakres i przyczynią się do zniwelowania negatywnych skutków pandemii COVID-19. Dodatkowe działania muszą być spójne z logiką projektu i przyczyniać się do osiągnięcia min. jednego z celów:

  1. stworzenie wartości dodanej,
  2. niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 na obszarze wsparcia lub
  3. niwelowanie negatywnych skutków pandemii we wdrażanym projekcie.

Wnioski o dofinansowanie w formie Formularza zmian należy wypełnić w języku angielskim i przesłać w systemie SL2014. Komitet Monitorujący podejmie decyzje o dofinansowaniu projektów w I kwartale 2021. Podpisanie aneksów dla projektów o przedłużonym okresie realizacji jest planowane do końca czerwca 2021.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie programu. Dodatkowych informacji dotyczących mini-naboru udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu.