Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Niemal 1,1 mln euro na mikroprojekty na pograniczu polsko-czeskim

W drugiej połowie maja i na początku czerwca 2022 roku wsparcie z programu Interreg Czechy-Polska uzyskały kolejne 83 mikroprojekty.

Partnerzy otrzymają niemal 1,1 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finansowane będą działania związane z turystyką oraz rozwojem zasobów naturalnych i kulturowych, a także dotyczące edukacji i podnoszenia kwalifikacji.

Nabory prowadziły Euroregiony: Pradziad, Silesia, Glacensis i Beskidy.