Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe mikroprojekty na polsko-czeskim pograniczu

Na przełomie sierpnia i września 2020 roku wsparcie z programu Interreg Czechy-Polska uzyskało 26 mikroprojektów.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie ponad 800 tys. euro.

Część środków trafi do gmin i stowarzyszeń, które będą działały na rzecz rozwoju współpracy instytucji i społeczności na pograniczu polsko-czeskim. Finansowane będą także mikroprojekty inwestycyjne związane z turystyką, z obszaru rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych.

Nabory przeprowadził Euroregion Pradziad oraz Euroregion Śląsk Cieszyński.