Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Platforma dla niskotemperaturowego ogrzewania miejskiego w regionie Morza Bałtyckiego

Wydajne systemy ciepłownicze pomagają zrównoważyć struktury zaopatrzenia w energię, a tym samym przyczyniają się do zmniejszenia marnotrawstwa energii i emisji gazów cieplarnianych (CO2). Obecnie większość takich systemów nie spełnia podwyższonych standardów efektywności energetycznej i często jest przestarzała pod względem technicznym. Dlatego muszą zostać zmodernizowane i wyposażone w zaawansowane koncepcje systemowe i innowacyjne technologie. Poprzez obniżenie temperatury w sieciach ciepłowniczych możliwe jest znaczne zmniejszenie strat ciepła.

pompy ciepłowniczepompy ciepłownicze

Źródło: Mindaugas Kurmis, Kleipeda University

Projekt LowTemp promuje wśród gmin niskotemperaturowe systemy ciepłownicze 4 Generacji, które redukują straty ciepła i umożliwiają wykorzystanie energii odnawialnej oraz tzw. ciepło odpadowe. Teraz, dzięki nowej internetowej platformie wiedzy o ciepłownictwie, urbaniści i zarządcy energii, a także operatorzy sieci ciepłowniczych i inżynierowie uzyskują dostęp do danych na temat istniejących systemów ciepłowniczych w regionie Morza Bałtyckiego i już wdrożonych zaawansowanych technologiach, takich jak inteligentne sieci cieplne i rozwiązania niskotemperaturowe.

O projekcie

Projekt pn. "Niskotemperaturowe ogrzewanie miejskie dla regionu Morza Bałtyckiego" (LowTEMP) zarządzany jest przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego. Współpracuje w nim 19 partnerów oraz 30 instytucji stowarzyszonych pochodzących z 9 krajów (Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Rosja). Partnerzy reprezentują władze miejskie, regionalne i krajowe, dostawców sieci ciepłowniczych (DH), agencje energetyczne, stowarzyszenia, organizacje wspierające biznes, a także instytucje badawcze. Partnerzy projektu łączą odpowiednie kompetencje, a także kontakty sieciowe, aby wspólnie pracować nad poprawą infrastruktury ogrzewania miejskiego w rejonie Morza Bałtyckiego. Projekt przyczynia się do realizacji celów strategii "Europa 2020", promując efektywność energetyczną, wykorzystanie źródeł odnawialnych i zmniejszenie emisji CO2 oraz wnosi wkład do krajowych i europejskich polityk rozwoju przestrzennego, a także do strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). Projekt LowTEMP współfinansowany jest z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Polska strona internetowa projektu.

logo programu Interreg Region Morza Bałtyckiego