Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Platformy dyskusyjne projektu DEEPWATER-CE

W ramach działań  projektu DEEPWATER-CE, wspólfinansowanego z programu Interreg Europa Środkowa, uruchomiono platformy dyskusyjne na LinkedIn nazwane Virtual Square projektu. Virtual Square projektu DEEPWATER-CE to miejsce dla wszystkich, którzy interesują się tematem hydrologicznym, hydrogeologicznym, którzy chcą dowiedzieć się więcej o zarządzaniu system dodatkowego zasilania wód podziemnych (MAR -Managed Aquifer Recharge) i którzy chcą podzielić się z nami swoją opinią i wiedzą.

Zapraszamy do dołączenia do naszych grup LinkedIn:

 1. National Virtual Square LinkedIn - grupa w języku polskim 
  baner do platformy dyskusyjnej w języku polskim
 2. Transnational Virtual Square LinkedIn w języku angielskim dla szerszej międzynarodowej publiczności i międzynarodowych dyskusji
  baner do platformy dyskusyjnej w języku angielskim

Jeśli jesteś już użytkownikiem LinkedIn, możesz dołączyć bezpośrednio do grupy. Jeśli jeszcze nie jesteś na LinkedIn, zarejestruj się i poszerz swoje możliwości!

Jaki jest cel utworzonych grupLinkedIn dla projektu DEEPWATER-CE?

Współpraca z osobami zainteresowanymi działaniami projektu DEEPWATER-CE za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych grup dyskusyjnych:

 • ułatwia określenie oczekiwań i potrzeb związanych z projektem,
 • daje możliwość zapewnienia specjalistycznej wiedzy tematycznej dla projektu,
 • umożliwia pomoc w realizacji działań projektu,
 • pozwala uczestniczyć zainteresowanym w opracowywaniu i finalizacji projektów produktów i rezultatów projektu, przede wszystkim na poziomie regionalnym i krajowym (np. Raporty krajowe, materiały szkoleniowe, pilotażowe studium wykonalności),
 • umożliwia uczestnictwo w wydarzeniach projektowych, takich jak warsztaty tematyczne, wirtualne spotkania, tematyczne okrągłe stoły, krajowe sesje szkoleniowe.

Więcej informacji o naszej platformie można znaleźć na stronie projektu.

Zapraszamy do lektury newslettera projektu DEEPWATER-CE.

Co dalej w projekcie DEEPWATER-CE?

Niedługo odbędą się pierwsze krajowe szkolenia i webinaria w krajach partnerskich projektu DEEPWATER-CE. Aktualnie przygotowywane jest webinarium w tematyce: Zbiór dobrych praktyk i analiza porównawcza w zakresie rozwiązań dotyczących dodatkowego zasilania wód podziemnych stosowanych w krajach UE. Wszelkie informacje o webinariach internetowych oraz szkoleniach będą dostępne na naszej platformie Virtual Square oraz na głównej stronie projektu DEEPWATER-CE.

logo projektu DEEPWATER-CE

Działanie pilotażowe w Polsce

Prace dotyczące studium wykonalności systemów dodatkowego zasilania wód podziemnych (z ang. MAR - Managed Aquifer Recharge), w obszarze pilotażowym w Polsce, koncentrują się wokół porowych ośrodków wodonośnych, znajdujących się w pobliżu terenów przemysłowych, które stanowią potencjalne zagrożenie dla jakości wody podziemnej w płytkich warstwach wodonośnych. Dobre rozpoznanie warunków geologicznych i hydrogeologicznych ma kluczowe znaczenie dla wyboru i wdrożenia odpowiedniego rodzaju systemu dodatkowego zasilania wód podziemnych. W tym celu przeprowadzono już pierwsze badania geofizyczne, które pomogą w dokładnym określeniu zasięgu i miąższości warstwy wodonośnej. W obszarze pilotażowym wykorzystując bezinwazyjną metodę elektrooporową przeprowadzono badania na łącznym odcinku około 2 km, tworząc 10 przekrojów geofizycznych.

Obecnie trwają prace nad interpretacją wyników, określeniem miąższości warstwy wodonośnej i innych parametrów hydrogeologicznych. Przekroje te pozwolą na dokładniejsze opracowanie struktury modeli numerycznych, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia studium wykonalności nad możliwością zaimplementowania różnych typów MAR w celu łagodzenia zmian klimatycznych i unikania   potencjalnych konfliktów użytkowników wód. Prace badawcze prowadzone są przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Tarnowskie Wodociągi we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Monachium.

Miejsce działań pilotażowych projektu DEEPWATER-CE

Informacje o projekcie

Głównym celem projektu DEEPWATER-CE jest rozwijanie zdolności zintegrowanego zarządzania podmiotów publicznych w Europie Środkowej w zakresie kompleksowego i międzynarodowego podejścia do planowania i zarządzania zasobami wodnymi oraz przyjmowania systemów sztucznego zasilania MAR (Managed Aquifer Recharge) jako rozwiązania problemu niedoboru wody wywołanego zmianami klimatu.

W projekcie bierze udział 7 partnerów z 5 krajów: Węgier, Chorwacji, Słowacji, Niemiec i Polski – odpowiednio Węgierska Służba Górnicza i Geologiczna, Geogold Kárpátia sp. z o.o., Spółka wodno-kanalizacyjna w Splicie, Chorwacka Służba Geologiczna, Instytut Badań Wody, Uniwersytet Techniczny w Monachium oraz Uniwersytet Śląski, a także 5 partnerów wspomagających.

Projekt jest finansowany ze środków transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa Realizacja projektu DEEPWATER-CE rozpoczęła się w maju 2019 roku, a jej zakończenie zaplanowano na kwiecień 2022 roku.

Relacja ze spotkania projektu DEEPWATER-CE (wrzesień 2019).