Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 21 czerwca 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 63 335 inwestycji o łącznej wartości 468,4 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 21 czerwca 2020 roku złożono 140 368 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 770,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 475,8 mld zł, tj. 142,1 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 21 czerwca 2020 roku podpisano z beneficjentami 63 335 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 468,4 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 285,5 mld zł, czyli 85,3 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 212,5 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 141,9 mld zł, co stanowi 42,4 procent alokacji.