Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 26 lipca 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 65 105 inwestycji o łącznej wartości 476,1 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 26 lipca 2020 roku złożono 147 343 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 777,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 480,8 mld zł, tj. 143,0 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 26 lipca 2020 roku podpisano z beneficjentami 65 105 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 476,1 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 290,3 mld zł, czyli 86,3 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 218,7 mld zł, w tym dofinansowanie UE 145,7 mld zł, co stanowi 43,3 procent alokacji.