Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 28 czerwca 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 63 627 inwestycji o łącznej wartości 470,3 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 28 czerwca 2020 roku złożono 142 403 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 771,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 477,0 mld zł, tj. 142,4 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 28 czerwca 2020 roku podpisano z beneficjentami 63 627 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 470,3 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 286,5 mld zł, czyli 85,5 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 213,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE 142,7 mld zł, co stanowi 42,6 procent alokacji.