Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt Interreg Europa FINCH – finansowanie kultury i dziedzictwa kulturowego

Projekt FINCH dotyczy alternatywnych sposobów finansowania kultury i dziedzictwa kulturowego. Nowe formy wsparcia, między innymi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, posłużą do przywracania, ochrony i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym. W projekcie uczestniczą partnerzy z Włoch, Niemiec, Rumunii, Niemiec, Finlandii, Grecji i Polski (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego). Liderem jest region Piemont (IT).

Wydatki w sektorze kultury mają pozytywny wpływ na gospodarkę regionalną i przyczyniają się do rozwoju także innych sektorów.

Władze regionalne Piemontu wykupiły i odnowiły ze środków publicznych m.in. fortecę wojskową Exilles Fortress i klasztor Callori Palace. Obecnie w zarządzanie i finansowanie włączają sektor prywatny, co pozwoli zarówno na prowadzenie działalności komercyjnej, jak i zachowanie wartości zabytkowej obiektów.

Partnerzy z Rumunii w trakcie wizyty studyjnej przedstawili rolę wybranych zabytków we wzroście i dywersyfikacji usług turystycznych. W trakcie warsztatów w Finlandii partnerzy zapoznali się z projektami rewitalizacji budynków i działaniami dotyczącymi ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W Niemczech mogli zobaczyć, jak wygląda zarządzanie i opieka nad zamkiem Schloss Hundisburg - w skład stowarzyszenia odpowiedzialnego za obiekt wchodzi ponad 100 podmiotów.

Władze regionalne Województwa Łódzkiego prezentowały m.in. pierwszy park kulturowy w Polsce „Miasto Tkaczy” w Zgierzu, gdzie współpracują ze sobą sektor publiczny i pozarządowy oraz obiekt Instytutu Europejskiego w Łodzi waloryzowany przez działalność komercyjną.

Te i inne doświadczenia partnerów podsumowano w dokumencie Living document on financial instruments and regulatory frameworks for the introduction of partnership with private sector (PDF)

O spotkaniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w regionie można przeczytać na stronie bruksela.lodzkie.pl