Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt Interreg Europa INTER VENTURES – rozwiązania dla MŚP z regionów granicznych

Celem projektu INTER VENTURES jest zwiększenie stopnia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów przygranicznych. W projekcie współpracują instytucje z regionów granicznych z Polski (Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego) Węgier, Hiszpanii, Litwy, Włoch i Niemiec, o różnym stopniu doświadczenia w tworzeniu ekosystemów dla sektora MŚP.

O projekcie, który rozpoczął się w drugiej połowie 2019 roku, można posłuchać na YouTubie

Partnerzy dążą do wzmocnienia rozwoju regionów przygranicznych. Do współpracy angażują przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, którzy uczestniczą w tworzeniu zaleceń z zakresu prowadzenia polityk z obszaru MŚP oraz planów działania z rozwiązaniami ukierunkowanymi na podnoszenie konkurencyjności i usprawnianie procesów internacjonalizacji małych i średnich firm (np. w formie grantów, finasowania innowacji poprzez pożyczki, ulg podatkowych itp.).

W województwie podkarpackim w prace regionalne włączyły się również instytucje słowackie. Podobna sytuacja regionów przygranicznych Polski i Słowacji - między innymi członkostwo w UE oraz strefie Schengen, powodują, że  internacjonalizacja w regionach przygranicznych może być łatwiejsza do osiągnięcia.

Działania w ramach projektu można na bieżąco śledzić na Facebooku