Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt Interreg Europa POWERTY – tanie źródła energii

Projekt POWERTY dotyczy walki z ubóstwem energetycznym wśród grup wrażliwych. W projekcie współpracują partnerzy z Hiszpanii, Francji, Bułgarii, Litwy, Polski (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska) i Wielkiej Brytanii. Liderem jest rządowa Andaluzyjska Agencja Energii (ES). 

Opolskie Stowarzyszenie szuka rozwiązań dla małych gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej, które zwiększą dostęp do odnawialnych źródeł energii (OZE). Zachęca także producentów do projektowania sprzętu na potrzeby tej grupy odbiorców. W tym celu Stowarzyszenie organizuje szereg spotkań.

Partnerzy projektu uczestniczyli w wizycie studyjnej w Kamieniu Śląskim, w Instytucie  Naukowo-Badawczym im. Ks. Sebastiana Kneippa „Sebastianeum Silesiacum” – najnowocześniejszym obiekcie w regionie wykorzystującym energię odnawialną.

W ramach spotkań regionalnych pracownicy Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska spotkali się z przedstawicielami TAURONU. Rozmawiano o problemach z zaspokajaniem potrzeb energetycznych (ogrzewania, ciepłej wody, elektryczności) na Opolszczyźnie.

Wspólnie z ekspertami z Politechniki Łódzkiej analizowali m.in. nowoczesne trendy w OZE oraz możliwe minimalizacje kosztów budowy domów pasywnych. Zorganizowali także spotkanie z Kramarz Inventions - firmą, która tworzy proste i niewygórowane cenowo technologie z zakresu energii odnawialnych oraz odzysku ciepła.