Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim

Polskie Euroregiony Beskidy, Karpacki i Tatry oraz Samorządowy Kraj Żyliński i Samorządowy Kraj Preszowski zarządzają w programie Interreg V-A Polska - Słowacja tzw. Funduszem Mikroprojektów. Na jego realizację przeznaczono 23,9 mln euro z alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla programu.

Dzięki Funduszowi partnerzy realizują na polsko-słowackim pograniczu przedsięwzięcia na mniejszą skalę (wartość wsparcia wynosi od 2 do 100 tys. euro), w priorytetach Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Do końca listopada 2020 roku podpisano umowy na realizację 320 mikroprojektów, w których wartość dofinansowania wynosi 16,6 mln euro. Część mikroprojektów została zakończona (177 projektów), a partnerom wypłacono środki w wysokości 9,9 mln euro.

Przykładem przedsięwzięcia realizowanego w priorytecie dotyczącym ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego jest mikroprojekt "Wołanie przestrzeni – o nieistniejącej krainie”, realizowany przez powiat bieszczadzki i gminę Giraltovce. Partnerzy dzięki organizacji wydarzeń i warsztatów (m.in. z reportażu historycznego, fotograficznych, haftu, śpiewu), przybliżali kulturę dawnych, rdzennych mieszkańców Bieszczad – Bojków. W Michniowcu odbył się konkurs kulinarny „Kuchnia Bojka”, a w Ustrzykach Dolnych "Dzień Bojka". Powstały też nagrania opisujące bojkowską gwarę, wierzenia i ubiór. Utworzono wirtualny szlak nieistniejących już bojkowskich wsi pod nazwą „Bojkowskie Tajemnice”.

W dziedzinie edukacji jest realizowany, między innymi, mikroprojekt "Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży" adresowany do uczniów, nauczycieli oraz urzędników z powiatu rzeszowskiego i miasta Svidnik. Dla uczniów prowadzono kursy i szkolenia z zakresu tworzenia i administrowania stronami internetowymi i blogami, z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz autoprezentacji, komunikacji i samooceny. Nabyte kompetencje ułatwią uczniom przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Nauczyciele i urzędnicy odpowiedzialni za oświatę dowiedzieli się więcej na temat zainteresowań oraz planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży. Lepsza współpraca nauczycieli i uczniów umożliwi dopasowanie programów nauczania do potrzeb.