Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa – rejestracja na seminarium informacyjne online 4 kwietnia 2023 roku

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa Środowa zaprasza na seminarium informacyjne na temat drugiego naboru projektów.
Spotkanie organizujemy w formule online, 4 kwietnia 2023 roku, w godzinach 10.00 – 14.00.

logotyp programu Interreg Europa Środkowa

 

Program spotkania

 • Współpraca transnarodowa w Europie Środkowej - wprowadzenie
 • Warunki drugiego naboru wniosków
 • Zakres tematyczny naboru
 • Przygotowanie projektu - od pomysłu do planu pracy
 • Budżet projektów
 • Kontrola i rozliczanie projektów
 • Krajowe instrumenty wsparcia beneficjentów

Ramowy program spotkania (PDF 166 KB)

O naborze

Termin: 22 marca -  17 maja 2023 roku, do godz. 13.00

Zakres tematyczny:

Priorytet 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
1.1. Wzmacnianie zdolności innowacyjnych
1.2. Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej
2.2. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu
2.3. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym
2.4. Ochrona środowiska
2.5. Zielona mobilność miejska
Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
3.1. Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych
Priorytet 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej
4.1. Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej

Rejestracja i informacje organizacyjne

 • Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM i nie będzie nagrywane.
 • Link do spotkania roześlemy e-mailem 3 kwietnia br. na adresy podane przy rejestracji.
 • Rejestracja trwa do godz. 9.00 3 kwietnia br.
 • Prezentacje po spotkaniu opublikujemy na www.ewt.gov.pl a link wyślemy uczestnikom.

 

Formularz rejestracyjny na spotkanie informacyjne na temat drugiego naboru wniosków w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem danych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) IOD@mfipr.gov.pl Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

5+8=