Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wszystkiego najlepszego Interreg!

Logo 30 lat Interreg, w centralnym miejscu grafiki znajduje się flaga Unii Europejskiej

 

W tym roku świętujemy 30 lat istnienia Interreg, a tym samym 30 lat współpracy obywateli, regionów czy państw. Jest to znakomita okazja do prezentacji dotychczasowych osiągnięć programów Interreg. Jest to również czas na przemyślenia i dyskusję na temat przyszłej współpracy.

Obchody koncentrują się wokół trzech tematów:

  1. Wszyscy mamy sąsiada
  2. Młodzież
  3. Zielona i klimatycznie neutralna Europa

W obchody włączają się również programy współpracy terytorialnej, których Instytucją Zarządzającą jest strona polska. Widocznym tego przejawem będzie m.in. wystawa i elektroniczna publikacja 30 projektów z programów Interreg oraz programów współpracy na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Do tej grupy zostały wybrane trzy projekty z udziałem polskich partnerów:

  1. Muzea ponad granicami, którego pierwszy etap był finansowany z programu Litwa-Polska-Rosja, a drugi z programu Polska-Rosja,
  2. Spotkanie z łużycką kulturą w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa dla dzieci z programu Polska-Saksonia,
  3. Rewitalizacja beskidzkich lasów na polsko-słowackim pograniczu w celu poprawy ich społecznych, ekologicznych i przeciwpowodziowych funkcji z programu Polska-Słowacja.

Wydarzenia, podczas których będzie celebrowana rocznica, odbędą się w Brukseli oraz innych europejskich miastach. Kulminacyjny moment tych obchodów został zaplanowany na 15 i 16 października br. w Brukseli.

Aby dowiedzieć się więcej o 30 latach współpracy w ramach Interreg, odwiedź stronę Komisji Europejskiej